Predmeti OAS i OSS TiM Veslanja Evropski kup u raftingu 2019.