Courses BAS & PS TiM Veslanja 20.01.2012. Prvo Univerzitetsko prvenstvo Srbije u kajakaškim ergometrima i Prvo prvenstvo Fakulteta Sporta i fizičkog vaspitanja u kajakaškim ergometrima