Predmeti OAS i OSS TiM Veslanja Prvo Univerzitetsko prvenstvo Srbije u kajakaškim ergometrima i Prvo prvenstvo Fakulteta Sporta i fizičkog vaspitanja u kajakaškim ergometrima 20.01.2012.