Program Štampa
Telesno vežbanje i sokolstvo u Srbiji
petak, 09 jun 2017 11:04
P R O G R A M   R A D A

NAUČNOG SKUPA
„160 GODINA OD POČETKA ORGANIZOVANOG TELESNOG VEŽBANjA (1857)
I 126 GODINA OD POJAVE SOKOLSTVA U SRBIJI (1891)“

 

Petak, 03. novembar 2017. godine

11,30-13,30 SKUP PREDSTAVNIKA FAKULTETA, UČESNIKA NAUČNOG SKUPA I PREDSTAVNIKA SOKOLSKIH SAVEZA I DRUŠTAVA NA NOVOM GROBLjU (RUZVELTOVA 50) I POLAGANjE VENACA NA GROBOVE VELIKANA ZASLUŽNIH ZA POJAVU I RAZVOJ ORGANIZOVANOG TELESNOG VEŽBANjA I SOKOLSTVA U KNEŽEVINI I KRALjEVINI SRBIJI

 • Akademiku Stevi Todoroviću,
 • dr Vladanu Đorđeviću i
 • dr Vojislavu Rašiću.

14,00-15,30 POSETA DVORSKOG KOMPLEKSA DINASTIJE KARAĐORĐEVIĆ

Subota, 04. novembar 2017. godine

09,30-10,00 OTVARANjE NAUČNOG SKUPA

POZDRAVNE REČI

 • Prof. dr Saša Jakovljević, dekan FSFV i predsednik organizacionog odbora Naučnog skupa,
 • Prof. dr Slađana Mijatović, predsednik naučnog odbora,
 • Prof. dr Nenad Živanović, predsednik Evropske sekcije za istoriju fizičke kulture i sporta FIEP,
 • Petar Stakić, predsednik Sokolskog Saveza Srbije,
 • Milisav Živanović, predsednik Sokolskog Saveza Beograda,
 • Aleksandar Aničić, predsednik Sokolskog društva Beograd Matica.

10,00-11,00 POZIVNI PREDAVAČI

 • Prof. dr Stefan Ilić – PROLOGOMENA ISTRAŽIVAČIMA ISTORIJE FIZIČKE KULTURE,
 • Prof. dr Nenad Živanović i Prof. dr Zoran Milošević – ORGANIZOVANO FIZIČKO VEŽBANjE 19. VEKA; POTREBA, POLITIKA, IDEOLOGIJA.

11,00-11,30 PAUZA KOKTEL

11,30-13,30 IZLAGANjE RADOVA

13,30 ZATVARANjE NAUČNOG SKUPA

 

 Povratak na početnu stranu „Naučni skup - Telesno vežbanje i Sokolstvo u Srbiji“