Vesti Odluke Odluka o usvojenom Poslovniku o radu Nastavno-naučnog i Izbornog veća