Vesti Odluke Odluka o usvojenom Pravilniku o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu – Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja