Vesti Odluke Odluka o režimu rada i funkcionisanju Fakulteta u periodu vanrednog stanja