Vesti Vesti i događaji Poseta kineske delagacije Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja