Vesti Vesti i događaji Preliminarne rang liste za upis na teret budžeta u narednu godunu studija na OAS i OSS u šk.2019-20.