Vesti Vesti i događaji 4. april, Dan studenata Univerziteta u Beogradu