Предмети ОАС и ОСС Спорт особа са инвалид. Извештај са семинара „Значај спортских активности у инклузији деце са сметњама у развоју“