Predmeti OAS i OSS TiM Veslanja Poziv na regatu Višegrad - Beograd