Vesti Odluke Реферат Комисије, Сажетак реферата и Одлука по расписаном конкурсу за избор наставника у звању редовног професора за предмет Теорија и методика плесова