Vesti Odluke Реферат Комисије, Сажетак реферата и Одлуку по расписаном конкурсу за избор наставника у звање ванредног професора за предмете Социологија са социологијом спорта, Социологија спорта и Истраживања у Социологији спорта